Katalogo IEI-biblioteko (aŭtoro A - Ĝ)

 

(Kiam mankas la aŭtoro, tiam en la aŭtorkolumno staras la kvar unuaj literoj de la titolo)

 

Al aŭtoro H - O               Al aŭtoro P - Z               Al vortaroj               Al gazetoj               Al starta paĝo           

 

(la listo aperas ĉi sube; bv. esti pacienca)

> aŭtoro

titolo

tradukisto

urbo

eldonisto

eld.

jaro

paĝ.

A

 

 

 

 

 

 

 

ABBAS, M.  (k.a.)

Pasporto vegetarana

 

Groningen

Casparie

 

1983

203

ABBASI, M.

Sinjoro Mŭammed

 

Murree

Murree-Esperanto-Grupo

 

 

16

ABDUL-BAHÁ

Mesaĝo de 'Abdu'l -Bah'a

 

Frankfurt

Bahaanoj

 

1964

15

ABESGUS, M..

Kraljeviĉ Marko. Tri renkontoj

 

Wien

Herbert Mayer

 

1991

16

ABONYI, Á.

Mallumaĵoj

LENGYEL, P.

Paris

Presa Esperantista Societo

2a

1907

44

ABOUT, E.

Reĝo de la montoj, La

MOCH, G.

Paris

Hachette

 

1909

248

ABSOLON, K.

Moravia Karsto

 

Brno

E-ista Klubo

 

1921

42

ADA

Rememoroj de Esperantisto

 

Sofio

Dimitr Tuĝarov

 

1925

85

ADAM, Z.

Historio de Esperanto 1887-1912

 

Varsovio

Librejo Gebethner kaj Wolff

 

1913

144

ADAM, Z.

Historio de Esperanto 1887-1912

 

Varsovio

PEA

(reeld.)

1979

144

ADAMS, W.G.

Piramo kaj Tizbeo

 

Washington

Presejo Esperantista de Seattle

 

1934

16

ADAMSOM, H.

Auli

 

Budapest

Literatura Mondo

 

1934

86

ADAMSON, E.

Sub ruĝaj standardoj

 

Göteborg

Sveda Esperanto Oficejo

 

1928

40

ADAMSON, H.  (k.a.)

Dekdu Poetoj

 

Budapest

Literatura Mondo

 

1934

126

ADEMA, T.

Dekkinga fuĝas

FAULHABER, F.

Aabyhøj

Dansk Esperanto-Forlag

 

1957

219

ADI

Forto de l' vero, La

 

Aabyhøj

Dansk Esperanto-Forlag

3a

1956

59

ADOR

Adoru - ekumena diserva libro

 

Freiburg, Basel, Wien

IKUE kaj KELI

 

2001

1422

ADOR

Adoru Kantante - Evangelia Himnaro

 

Ede

KELI

 

1971

286

ADORATSKIJ, V.

Kio estas marksismo kaj leninismo

 

Leipzig

Ekrelo

 

1932

26

ADY, E.

Morto de la ĉielarko, La

BARANYAI, I. k.a.

Budapest

Hung. Esp.-Ass.

 

1977

87

AHMAD de Qadian, H.M.G.

La Filozofio de la instruoj d Islamo

HAVEMAN, R.G.

Nederlando

Ahmadiyya Movado

 

1996

104

AHUI  (red.)        

Ĝaŭŝutun kaj Nannona

ZENSTO

Pekino

Ĉina Esperanto-Ligo

 

1964

44

AISBERG, E.

Fine mi komprenas la radion

 

Budapest

Literatura Mondo

 

1934

140

AÏVANHOV, O.M.

Espero por la mondo: spirita galvanoplastiko

 

Fréjus

Prosveta

 

?

177

AÏVANHOV, O.M.

Jogo de nutrado, La

 

Frejus

Prosveta

 

1992

122

AÏVANHOV, O.M.

Oraj reguloj por la vivo ĉiutaga

ANONIMA

Fréjus Cedex

Prosveta

 

?

133

AÏVANHOV, O.M.

Sub la signo de la Kolombo: paco regu

ANONIMA

Fréjus

Prosveta

 

1995

140

AÏVANHOV, Oo.m.

Feliĉu, eblas!

 

Fréjus

Prosveta

 

1996

28

AIVANHOV, O.M.

Spirita vivo en la socio

PIRON,C.

Frejus

Prosveta

 

2008

19

AKEGARASU, H.

Japana Spirito, La

OOHASI, K.     

 Kitajasuta

 

 

1930

92

AKITA, U.

Fonto de sudroj, danco de skeletoj, nokto ĉe landlimo

ŜUZUI, H.  (k.a)

Tokio

Japana Esperanto-Instituto

 

1927

73

AKSJONOV, V.

Renkonte al la 12a tutmonda festivalo

 

Moskvo

Presagentejo Novosti (ANP)

 

1985

35

AKTOJ…

Aktoj de la akademio 1963-1967

 

Rotterdam

UEA/SAT

 

1967

75

AKTOJ….

Aktoj de la akademio 1968-1974 - II

 

Rotterdam

UEA/SAT

 

1974

79

AKTOJ….

Aktoj de la Akademio III: 1975-1991

 

Rotterdam

UEA/SAT

 

1992

79

AKUTAGAWA, R.

Kapao kaj aliaj rakontoj, La

NOZIMA, Y.

Tokio

Japana Esperanto-Instituto

 

1954

93

ALADIN

Aladino kaj la mirinda Lampo

G. Cox

London

British Esperanto Association

 

 

60

ALAMO-SANDGREN, A.

Religia vivo en svedujo

 

Nora Stad

Esperanto-Missionen

 

 

18

ALBAULT, A. 

Naŭ prelegoj pri la fundamento

 

Saarbrücken

Iltis

 

1990

104

ALBAULT, A. 

Mult-lingva glosaro pri land-nomoj

 

Saarbrücken

Iltis

 

1991

124

ALBAULT, A. 

Vojaĝo tra la landoj

 

Saarbrücken

Iltis

 

1991

195

ALBERDI, J.B.

La krimo de l'milito

de BONAERO, E.

Buenes Aires

Argentina E-to instituto

 

1973

212

ALBU

Albumo  de bulgaraj geesperantistoj 1929

 

Ruse

B. Oktomvrijski

 

1929

145

ALBUQUERQUE MELLO, C. de DE A?

Problemo de la lingvo internacia, La - radio-prelegoj

NUNO BAENA

Rio de Janeiro

Brazila Ligo Esperantista

 

1925

24

ALBUQUERQUE MELLO, C. de DE A?

Vekiĝu Ĵuliana!

OLIVEIRA DA SILVA, M.

 

Centro Espírita Léon Denis

1a

1995

40

ALCYONE

Ĉe la piedoj de la Majstro

MANN, W.W.

Paris

Esperanta Centra Librejo

 

1928

61

ALEJĤEM, Ŝ.

Al ĉiuj egale

SALZMANN, M.

Lyon

M. Salzmann

 

1948

26

ALEJĤEM, Ŝ.

Ĉe doktoro

RABINOVIC-TAJC, J.

Jeruzalemo

Erec-Israel

 

139

12

ALEKSIEV, N.

Historio de la Esperanta Movado

 

Sofio

Pres-Esperanto

 

1992

71

ALENCAR, J. de       DE A?

Vidvineto, La

PORTO CARREIRO NETO, L.C.

Rio-de-Janaeiro

Brazila Ligo Esperantista

 

1941

87

ALFA - Beta

Tra la mondo per biciklo

 

Laroque Timbaŭt

La Juna Prensa

 

1976

44

ALFANDARI, A.

Methode rapide de NEO

 

Brŭelles

Ediotions Brepols S.A.

 

1965

318

ALIB

Ali Baba kaj la kvardek rabistoj

ANONIMA

Ontario

Esperanto Press

 

 

20

ALIMĜAN, Ĥ.

Zejnab' kaj Aman'

POLISCUK, P.

Taŝkent

Internaciaj ligoj

 

1968

30

ALINGS, H.W.

Waarom Esperanto?

 

Amsterdam

Federatie van Arbeiders Esperantisten

 

 

24

ALLÉE, B. (k.a.)      

Poŝamiko

 

Den Haag

Edukati

 

2006

40

ALMA

Almanako Lorenz 1981 - Unua Numero

 

Rio de Janeiro

Spirita Eldona Societo F.V. Lorenz

 

1981

209

ALMA

Almanako Lorenz 1982 - Dua Numero

 

Rio de Janeiro

Spirita Eldona Societo F.V. Lorenz

 

1982

194

ALMA

Almanako Lorenz 1983 - Tria Numero

 

Rio de Janeiro

Spirita Eldona Societo F.V. Lorenz

 

1983

210

ALMA

Almanako Lorenz 1985 - Kvina Numero

 

Rio de Janeiro

Spirita Eldona Societo F.V. Lorenz

 

1985

143

ALMA

Almanako Lorenz 1988 - Oka Numero

 

Rio de Janeiro

Spirita Eldona Societo F.V. Lorenz

 

1988

144

ALMA

Almanako Lorenz 1992 - Dek-dua Numero

 

Rio de Janeiro

Spirita Eldona Societo F.V. Lorenz

 

1992

95

ALMA

Almanako Lorenz 1993 - Dek-tria Numero

 

Rio de Janeiro

Spirita Eldona Societo F.V. Lorenz

 

1993

102

ALMA

Almanako Lorenz 1995

 

Rio de Janeiro

Spirita Eldona Societo F.V. Lorenz

 

1995

96

ALMA

Almanako Lorenz 2001 - 21a- Numero

 

Rio de Janeiro

Spirita Eldona Societo F.V. Lorenz

 

2001

108

ALMA

Almanako Lorenz 2009 - 29a- Numero

 

Rio de Janeiro

Spirita Eldona Societo F.V. Lorenz

 

2009

152

ALMEIDA de, J.A.

La Bagasejo

 

Chapeco

Fonto

 

1985

176

ALMNURHOM

La vilaĝo sufokas la urbon

 

 

memeldono

 

1931

16

ALOS, H. (k.a.)

Ek al leg', kajero dua

 

Sofio

Bulgara Esperanto Asocio

 

1991

196

ALPHEN, W.W. van

Esperanto - Leer- en Leesboek

 

Zutphen

W.J. Thieme & Cie

 

1928

147

ALPHEN, W.W. van

Sleutel bij Esperanto - Leer- en Leesboek

 

Zutphen

W.J. Thieme & Cie

 

1928

50

ALTE

Alte tenu - La grandan ruĝan flagon de la penso de Maŭ Zedong, Aktive partoprenu en la granda Socialisma Kultura Revolucio

 

Fremdlingva Eldonejo

Fremdlingva Eldonejo

 

1966

30

ALTE

Alte tenu - La grandan ruĝan standardon de la penso de Maŭ Zedong, Konduku la grandan proletan kulturan revolucion ĝis la fino

 

Pekino

Fremdlingva Eldonejo

 

1967

37

ALVES, C.

Elektitaj poemoj

KNOEDT, L.H.

Rio de Janeiro

Ministro de Edukado kaj Kulturo, Universitato de Bahia

 

1959

184

AMAYA, J.

Mejiko kaj Kardenas

 

Mejiko

Editorial Lumen

 

1937

112

AMICIS, E. de

De Apeninoj  ĝis Andoj

CASTAGNINO, R.

S. Vito al Tagliamento

A. Paolet

 

1924

47

AMICIS, E. de

Italaj rakontoj

MONTI, P.C.

S. Vito al Tagliamento

Paolet

2a

1922

79

AMICIS, E. de

Koro

ANONIMA

S. Vito al Tagliamento

Paolet

 

1936

314

AMICIS, E. de

Kverko kaj Floroj

JUNCK, R.

Paris

Presa Esperantista Societo

 

1906

89

AMOUROUX, J.

Por ke la tagoj de la homaro estu pli lumaj.

 

Antwerpen

FEL

 

2008

429

ANAKREONTO, A.

Gramatiko de Esperanto

 

Ateno

Stamatiadis

 

1948

 

ANAS

Anaseto kaj Koketo

HŬANG, Ĝ.

Pekino

Ĉina Esperanto-Eldonejo

1a

1985

25

ANDERSEN, A.P.

Pri bredado de abeloj

NEDERLAND, H.N.

 

? Dana

 

 

102

ANDERSEN, C.

Fingrulino

SIRK, H.

Wien

Verlag Waldheim-Eberle

 

1953

14

ANDERSEN, H. C.

Bildolibro sen bildoj

LEDERER, S.

Wolfenbüttel

Heckners Verlag

 

1909

35

ANDERSEN, H. C.

Fabeloj - Unua Volumo

ZAMENHOF, L.L.

Bruselo

Heroldo de Esperanto

2a

1965

237

ANDERSEN, H. C.

Fabeloj - Unua parto

ZAMENHOF, L.L.

Paris

E-ista Centra Librejo

 

1926

152

ANDERSEN, H. C.

Fabeloj - Dua parto

ZAMENHOF, L.L.

Paris

Esperanta Centra Librejo

1a

1926

154

ANDERSEN, H. C.

Fabeloj - Tria parto

ZAMENHOF, L.L.

Paris

Esperanta Centra Librejo

 

1932

153

ANDERSEN, H. C.

Fabeloj - Kvara Volumo

ZAMENHOF, L.L.

Bruselo

Heroldo de Esperanto

1a

1963

240

ANDERSEN, H. C.

Fabeloj de Andersen No 2

SKEEL-GIÖRLING, F.

Berlin kaj Dresden

Esperanto-Verlag Ellersiek & Borel

 

1923

39

ANDERSEN, H. C.

Marvirineto, La

SCHLEICHER, I.

Kopenhago

Eldonejo Koko

 

1962

53

ANDERSEN, H. C.

Novaj vestoj de la imperiestro k.a.

SCHLEICHER, I.

Kopenhago

Eldonejo Koko

 

1964

151

ANDOR, K.

Kion oni decus scii pri la Hungaroj

KOVÁRCZ

Budapest

Magyarok Világkongresszusa ..

 

1938

34

ANDRÉE, S.A.  (k.a.)

Per balono al la Poluso

Engholm

Stockholm

Eldona Societo Esperanto

 

1930

411

ANDREEV, A.P.

Revolucio en la lingvoscienco

 

Leipzig

Eldona Fako Kooperativa

 

1929

68

ANDRIC, I.

Vizaĝoj

ROGER, I.

Sarajevo

Esperanto-Ligo de Bosnio kaj Hercogovino

 

1981

60

ANDRIC, I.

Sonĝo kaj Maldormo sub la Karpeneto

ROGER, I.  (k.a.)

Zagreb

Internacia Kultura Servo

 

1972

79

ANEK

Anekdotoj pri gabrovanoj

 

Gabrovo

Verda Torĉo

 

 

28

ANGELA, M.

Preĝoj de muso

DEKKER, C.

 

 

 

 

29

ANJOS dos, R.

Ha, se mi scius….

de MELO MOTA, J.C.

Brasilia

66a UK

 

1981

95

ANNAN, N

Unuiĝintaj Nacioj: Venu kun mi

LÖWENSTEIN, A.

Zagreb

ILEI

 

2001

34

ANNE

Anne Frank Huis - Een museum met een verhaal

HEIJSTRA-VALKERING, A.

 

 

 

2001

15

AN-SKI, Ŝ.

Dibuk (inter du mondoj)

LEJZEROWICZ, L.K.

Kraków

J. Alfus

 

1927

90

ANTA

Antaŭenmarŝu laŭ la vojo malfermita de la oktobra socialisma revolucio

 

Pekino

Fremdlingva Eldonejo

 

1968

35

ANTO

Antologio de Brazila Literaturo

 

 

BEL

 

1954

305

ANTO

Antologio de la Serba parola literaturo

 

Beograd

Serbia Esperanto-Ligo

 

1991

345

ANTON. R.

Frazlibro de la cxiutaga vivo Esperanta-Germana

 

Berlin

Esperanto Verlag Möller & Borel

 

1907

58

ANTV

Antverpeno

 

 

 

 

 

32

ANURUDDHA, T.T.

Vojo al  Nirvano, la

 

Vung Tau

Bô-Tát-Csoma Instituto

1a

1973

93

APITZ, B.

Nuda inter lupoj

SCHULZE, K.

Leipzig

FEL

 

1959

480

APOL

Apologiistoj de novkoloniismo

 

Pekino

Fremdlingva Eldonejo

 

1964

36

APOLLO, A.

Saluto

GOODHEIR, A

Coatbridge

Kardo

 

1986

37

APOLLONER, H.

Nia originala prozo

 

Aabyhøj

Dansk Esperanto-Forlag

 

1976

58

APPEL, H.A.

Esperanto leerboekje - Eerste deel

 

Bergen op Zoom

N.V. Drukkerij "De Zoom"

 

1951

70

APPEL, H.A.

Esperanto leerboekje - Tweede deel

 

Bergen op Zoom

N.V. Drukkerij "De Zoom"

 

1951

80

APPLEBAŬM

Jozefo

 

La Laguna

J. Régulo

 

1957

120

APUD

Apud Landlimoj

INCERTOV, N.

Leipzig

Ekrelo

 

1932

`69

APULEJUS

Amoro kaj Psiĥe

PFEFFER, E.

Berlin kaj Dresden

Ellersiek & Borel G.m.b.H.

2a

1924

53

ARANA, A.

Esperantoa Ikasgai

 

Oñatin

HOTS

 

1990

124

ARANHA, G.

Kanaano

COUTINHO, C.

Brasilia

Brazila Esperanto-Ligo

 

1987

188

ARANTES DO NASCIMENTO, E.

Mi estas Pelé                                             bona titolo?

ALMADO, F

Rio-de-Janaeiro

Kultura Kooperativo de Esperantistoj

 

1971

164

ARATA, O.  (komp.)

Infanoj de l'atombombo

 

Osaka

Japana Esperanta Librokooperativo

 

1952

70

ARAŬJO, H. L. de

De Francisko el Asizo por vi...

 

Rio de Janeiro

Capemi

1a

1981

326

ARGENTINA NOVELARO

La fritkukoj k. a.

diversaj

Laroque Timbaut

SAT-broŝurservo

 

1978

47

ARGUS

Pro Kio?

 

Berlin

Friedrich Ellersiek

 

1920

158

ARIŜIMA, T.

Declaracio

TOOGUU, T

Leipzig

Ferdinand Hirt & Sohn

 

1924

66

ARIŜIMA, T.

Declaracio

TOOGUU, T

Leipzig

Ferdinand Hirt & Sohn

 

1924

125

ARIŜIMA, T.

Senbedaŭre amo rabas por gelernantoj

TOOGUU, T

Tokio

Japana Esperanto-Instituto

 

1931

103

ARNAŬDOVA, L.  (k.a.)

Matematiko kaj legaĵoj por ĉiuj

 

Pazarĝik

Esperanto-societo "Radio"

 

2000

111

ARNAŬDOVA, P.  (k.a.)

Amuza  matematiko

 

Budapest

Scienca Eldona Centro

 

1984

99

ARNDT, H.  (k.a.)

Germana Demokratia Respubliko - bildoj kaj faktoj

 

Dresden

Verlag Zeit im Bild

 

1968

256

ARNOLD, E.

Lumo de Azio, la

YOXON, G. H.

Heswall

Budhana Ligo Esperantista

 

1936

18

ARNTZ, H.

Faktoj pri Germanujo (aktualigita)

 

Wiesbaden

Wiesbaden

3a

1966

94

ASCH, S.

Sorĉistino el kastilio, La

LEJZEROWICZ, I.

Budapest

Literatura Mondo

 

1933

147

ASDRENI

Versaĵoj

PISTOLI, V.

Tirano

Albana Esperanto-Ligo

 

1991

24

ASSIS, M.de

Teatro - kvar komedioj

 

Rio de Janeiro

BEL

 

1958

155

ASZLANYI, K.

Sep vangofrapoj

SPIERER, L.

Heronsgate

The Esperanto Publiŝing Co. Ltd.

 

1943

152

AŜMA

Aŝma

LAŬLUM

Pekino

Ĉina Esperanto-ligo

 

1964

80

ATANASOV, A.D.

Lingva Esenco de Esperanto, La

 

Rotterdam

UEA

 

1983

175

AUF DER HEIDE, J.C.

Esperanto - Een maand zonder onderwijzer ..

 

Amsterdam

AŬF DER HEIDE, J.C.

 

 

23

AULD, W.

Angla Antologio 1000 - 1800

AŬLD, W.  (k.a.)

Rotterdam

Universala Esperanto-Asocio

 

1957

319

AULD, W.

Enkonduko en la originalan literaturon de Esperanto

 

Saarbrücken

Iltis

 

1979

101

AULD, W.

Facetoj de Esperanto

 

London

Brita Esperanta Asocio

 

1976

51

AULD, W.

Fenomeno Esperanto, La

 

Rotterdam

UEA

 

1988

120

AULD, W.

First course in Esperanto, A

 

New York

Esperanto information center

 

1972

30

AULD, W.

Humoroj

 

La Laguna

J. Régulo

 

1969

113

AULD, W.

Infana Raso, La

 

La Laguna

J. Régulo

 

1956

92

AULD, W.

Infana Raso, La    -   A raça menina    

 

Chapeco

Fonto

 

1992

159

AULD, W.

International language as a medium for literary translations, The

 

London

Universal Esperanto Association

 

1959

29

AULD, W.

Kinderras, Het

VERLOREN VAN THERMAAT, W.A.

Amsterdam

Uitgeverij Tor

 

1982

88

AULD, W.

Kulturo kaj internacia lingvo

 

Chapecó

La Verda Stelo

 

1986

120

AULD, W.

Kvaropo

 

Budapest

Hungara Esperanto-Asocio

2a

1977

256

AULD, W.

Kvaropo

 

La Laguna

J. Régulo

1a

1952

267

AULD, W.

Mitoj kaj faktoj pri Esperanto / Myths and facts about Esperanto

 

Londono

CED

 

1964

12

AULD, W.

Pajleroj kaj stoploj

 

Rotterdam

UEA

 

1997

342

AULD, W.

Paŝoj al plena posedo

 

Budapeŝto

Hungara Esperanto-Asocio

 

1989

228

AULD, W.  (k.a.)

Pri lingvo kaj aliaj artoj

 

Antverpeno-La Laguna

Stafeto

 

1978

213

AULD, W.  (red.)

Esperanta Antologio,  Poemoj 1887-1957

 

La Laguna

J. Régulo

 

1958

641

AULD, W.  (red.)

Esperanta Antologio,  Poemoj 1887-1981

 

Rotterdam

UEA

 

1984

887

AULD, W.  (red.)

Nova Esperanta Krestomatio

 

Rotterdam

UEA

 

1991

509

AULD, W.  (red.)

Sub la signo de socia muzo

 

Antwerpen

FEL

 

1987

120

AULD, W.  (red.)

Unufingraj melodioj

 

La Laguna

Stafeto

 

1960

126

AULD, W.  (red.)

Vereco Distro Stilo

 

Saarbrücken

Artur E. Iltis

 

1981

101

AULD, W.  (red.)       bona nomo?

Antologio de Belartaj Konkursoj               bona titolo?

 

Budapest

HEA

 

1977

207

AUSLANDER, R.

Lasta reveno/Letzte Wiederkehr. Gedichte in Deutsch und Esperanto

ROSSLER, F-G.

Dudenhoven

Ponto

 

1994

79

AUSTIN, M.

Vojaĝoj finiĝas, amantoj kuniĝas

 

Antverpeno

Flandra Esperanto-Ligo

 

1988

128

AŬST

Aŭstralio kantas sian historion

 

Adelajdo

UK

 

1997

36

AŬST

Aŭstralio koncizaj faktoj

 

Bonn

Ministro pri Komunikiloj

 

1974

88

AVEN

Aventuroj de la Kalifo Harun Alraŝid

COX, G.

London

British Esperanto Association

 

 

32

AVSEJENKO, V.G.

Fraŭlino Suzano

MEDEM, P.

Dresden

Ader & Borel G.m.b.H.

 

1919

64

AYAFOR, I.M.  (k.a.)

Lingva planado kaj leksikologio

 

Chapeco

Fonto

 

2001

286

AYMONIER, C.

Cours méthodique d'Esperanto - Grammaire Complète

 

Paris

Esperantista Centra Oficejo

5a

1935

174

AYMONIER, C.

Pri Esperanto

FERTER, R.

Paris

Esperantista Centra Oficejo

 

1913

68

AZEVEDO, A.

Amo per proverboj

COUTO FERNANDES, A.

Rio-de-Janeiro

Irmãos Pongetti

 

1932

23

AZORIN, F.

Adamo kaj Eva

 

Haarlem

Belarta Konkurso Lit. Sekcio

 

1954

15

B

 

 

 

 

 

 

 

BA, J.

Aŭtuno en la Printempo

LAŬLUM

Beijing

El Popola Ĉinio

 

1980

97

BAART DE LA FAILLE, C.J.  (k.a.)

Esperanto verdedigd

 

Rotterdam

N.V. Drukkerij v.h. Cordati

 

1920

45

BABIN, P.

Por la praktikantoj

 

Bauge

Kulturdomo de franclandaj Esperantistoj

2a

1965

84

BABITS, M.

Cikoni-kalifo, La

BODÓ, K.

Berlin

Rudolf Mosse

 

1929

187

BACH-SISLEY

Rakontoj al mia belulino

TOUCHEBEUF, L.

Paris

Presa Esperantista Societo

 

1907

135

BACQUER, J.

Kun-princlando Andoro, lasta feŭda ŝtato, La

RIBOT, A.

Marmande

Esperanto Press

 

1962

73

BAEKELMANS, L.

Elektitaj Noveloj

VAN SCHOOR, J.

Kortrijk

Flandra Esp. Instituto

 

1931

83

BAGGER, P.

Sprog og sprog imellen

 

Skelby

forlaget kommunikation

 

1986

142

BAGHY, J.

Aŭtuna Foliaro

 

Osaka

Pirato

 

1970

153

BAGHY, J.

Ĉielarko

 

La Laguna

Stafeto

 

1966

111

BAGHY, J.

Dancu marionetoj!

 

Budapest

Eldono de l' aŭtoro

 

1927

173

BAGHY, J.

Dancu, marionetoj!

 

Budapest

Literatura Mondo

3a

1933

173

BAGHY, J.

En Maskobalo

 

Budapest

HEA

 

1977

141

BAGHY, J.

Gramatika demandaro resuma

 

Budapest

Mondkomerca Eldonejo Esperantista

4a

1982

44

BAGHY, J.

Hura!

 

Budapest

Budapest

 

1930

411

BAGHY, J.

Hura!

 

Budapest

Hungara Esperanto-Asocio

2a

1986

424

BAGHY, J.

Koloroj

 

Varsovio

Pola Esperanto-Asocio

 

1960

106

BAGHY, J.

Migranta plumo

 

Budapest

Hungarl. Esperanto-Asocio

 

1929

158

BAGHY, J.

Migranta plumo

 

Budapest

HEA

 

1930

158

BAGHY, J.

Pilgrimo

 

Budapest

Eldono de l' aŭtoro

 

1926

124

BAGHY, J.

Preter la vivo

 

Budapest

Literatura Mondo

2a

1931

94

BAGHY, J.

Preter la vivo

 

Budapest

Literatura Mondo

 

1923

124

BAGHY, J.

Printempo en la aŭtuno

 

Köln

Heroldo de Esperanto

 

1931

114

BAGHY, J.

Sonĝe sub pomarbo

 

La Laguna

Stafeto

 

1958

221

BAGHY,J.

Sur sanga tero

 

 

Fenikso

 

1991

249

BAGHY, J.

Sur sanga tero

 

Budapest

Szalay

 

1933

264

BAGHY, J.

Teatra Korbo, La

 

Leiden

Eldono de la geamikoj de l'aŭtoro

 

1934

110

BAGHY, J.

Vagabondo kantas, La

 

Budapest

la geamikoj de l'aŭtoro

 

1933

73

BAGHY, J.

Vagabondo kantas, La

 

Budapest

La ned.geamikoj dl aŭtoro

 

1937

111

BAGHY, J.

Verdaj Donkiĥotoj

 

Budapest

Aleksandro Szalay

 

1933

221

BAGHY, J.

Verda koro, La

 

Budapest

La ned.geamikoj dl aŭtoro

2a

1937

74

BAGHY, J.

Metodiko-Demandaro

 

Budapist

Ned. Geamikoj

 

1977

44

BAGHY, J. 

Viktimoj

 

Budapest

Literatura Mondo

4a

 

237

BAGHY, J. 

Viktimoj

 

 

Fenikso

6a

1991

207

BAHA

Bahaaj Instruoj por mondkredo

 

WILMTTE, Illinois

Bahá' i Publiŝing Committee

 

1945

28

BAHA

La Bahaa kredo

 

New York

Internacia Bahaa Komunumo

 

 

16

BAHÁ' U' LLÁH

Kasŝitaj vortoj de Bahá' u' lláh

 

Fortaleza

Bahaa E-to Ligo

2a

1981

39

BAHA, A.

Parizaj paroladoj de Abdul Baha

ZAMENHOF, L. (Lidia)

Weinheim

Bahaa Esp-Eldonejo La Nova Tago

 

1932

103

BAHA, A.

Komunio kun dio

 

Wilmette

Bhai publ. Trust

 

1973

22

BAHI

Bahia de Ontem e de Hoje

 

 

 

 

1953

 

BAK, G.

Korea eksprese - facila aliro al korea lingvo

 

Seulo

Hanshin Publishing Co.

1a

1989

241

BAKKER, H.

Esperanto in een doosje

 

Amsterdam

Meulenhof

 

 

102

BAKKER, H.

Esperanto in een doosje   -   kaartjes

 

 

 

 

 

 

BAKKER, H.

Esperanto in een doosje   -   sleutel

 

Amsterdam

Meulenhof

 

 

23

BAKKER, H.

Esperanto in 20 lessen

 

 

 

 

 

138

BAKKER, H.

Esperanto in 20 lessen   -   sleutel

 

 

 

 

 

 

BAKKER, H.

Waarom zou ik Esperanto leeren?

 

 

 

 

 

27

BAKO, S. J.

Tiaj ni estas

 

Los Angeles

Al-Ba Libroj

 

1965

252

BAKSA, J.

Ŝtupo post Ŝtupo

 

Zalaegerszeg

Prospera Linio-Unuiĝo

 

1995

160

BALANO, J.                        B=V?

Ĉu  ŝi mortu tra-fike?

 

Antverpeno-La Laguna

Stafeto

 

1982

92

BALKANANO, S.

Bela kaj stela

 

Zagreb

propra eldono

 

1925

16

BALLANTYNE, R.M.

Hundo kruso, La

INMAN, J. M.

Rickmansworth

The Esperanto Publishing Co.

 

1951

150

BALLIMAN, J.

Traduko de Francaj Poezioj

 

Paris

Centra Librejo "Esperanto"

 

 

22

BALZAC, H. de

Firmao de la kato kiu pilkludas, La

BENOIT, P.

Leipzig

Ferdinand Hirt & Sohn

 

1924

175

BALZAC, H. de

Vendetta, La

MERCKENS, M.

Paris

Presa E-tista Societo

 

1911

120

BAMB

Bambufluto, La

 

Hanojo

Fremdlingva Eldonejo

 

1973

207

BANDLOW, H.

Nord-germanaj rakontoj

SCHEERPELTZ, E.

Berling kaj Dresden

Ellersiek & Borel G.m.b.H.

2a

1924

48

BANERES, J. (k.a.)

Diskutlibro pri malpli uzataj lingvoj

EVANS, E.G.

Rotterdam

UEA

 

2002

58

BANET-FORNALOWA, Z.

Antoni Grabowski, eminenta Esperanto-aganto

 

Czeladz

Hejme

 

2001

140

BANET-FORNALOWA, Z.

Familio Zamenhof, La

 

La Chaux-de-Fonds

Kooperativo de Lit. Foiro

1a

2000

226

BANET-FORNALOWA, Z.

Polaj Aktoroj kaj Esperanto-Teatro   1887 - 1990

 

Düsseldorf

Alfred Conzeth

 

1990

88

BANET-FORNALOWA, Z.

Skize pri Esperanto-Teatro  1887 - 1987

 

Düsseldorf

Alfred Conzeth

 

1990

36

BANET-FORNALOWA, Z.

Universalaj Kongresoj kaj Esperanto-Teatro  1905 - 1990

 

Düsseldorf

Alfred Conzeth

 

1990

28

BANG, H.

Hontemulo  la/launua kiso

VIENANO, L.

Warszawa

N. Szapiro

 

 

32

BANGĜA, A.

Vivo de nia vivo

BOVÁRY, M.

Budapeŝto

La Ligo de Jesu-Koro

 

1938

54

BARBOZA, J.

Esperanto por lernejaj klasoj, 1

 

Braziljo

Brazila Esperanto Ligo

 

2008

152

BARBOZA, J.

Esperanto por lernejaj klasoj, gvidlibro por instruistoj

 

Braziljo

Brazila Esperanto Ligo

 

2008

164

BARCSAY, Z.

Metodiko en la praktiko

 

Budapest

H.E.A.

 

1982

122

BARKER, F.

Lingvo de la bestoj, La

 

Köln

Heroldo de Esperanto

 

1930

24

BARONNET, F.

Langue universelle Esperanto, La

 

Paris

Librairie Centrale Espérantiste

 

 

191

BARTELMES, N.

Diablidoj

 

Leipzig

Kooperativo de SAT

 

1928

47

BARTELMES, N.

Juneca ardo

 

Paris

SAT

`

1936

119

BARTELMES, N.

Mia vivo

 

Laroque

La Juna Penso

 

1975

58

BARTELMES, N.

Ne plu ludo .

 

Paris

Sennacieca Asocio Tutmonda

 

1973

127

BARTELMES, N.

Vartejoj

 

Paris

SAT

 

1938

128

BARTELMES, N.   (red.)

Unua legolibro

 

Paris

SAT

 

 

101

BARTELMES, N.   (red.)

Unua legolibro

 

Paris

SAT

2a

1939

109

BARTELS, H.M.H.

Garcia Moreno

JOLO

Rotterdam

N.G. Luigies

 

 

24

BASTJAN (BASTIEN), G.

Liberecana Socio, La

ORZE, A.

Paris-Leipzig

Sennacieca Asocio Tutmonda

 

1932

50

BAŜIRUDDIN, H. M.

Kial mi kredas je l' islamo

CHIUSSI, I.

Frankfurt

Ahmadiyya Misio

 

1969

15

BATA

Batalu por plue firmigi la proletaran diktaturon

 

Pekino

Fremdlingva Eldonejo

 

1969

41

BATALANTO, de

Senkorpa mistero,

 

Köln

Heroldo de Esperanto

 

1934

25

BATES, A.

Stranga idilio

HARRIS, H.

Londono

Brita Esperantista Asocio

 

 

44

BATEK,A.

Instruo por gejunuloj pri la seksvivo

Z. Kubikova

Praha

O.Ludvik

 

1921

16

BATTISTI,  C.

Trentino

MONDINI, A.

Trento

Federazione Concorso Forestieri

 

1913

277

BAUDELAIRE,  C.

Floroj de l'malbono, La

KALOCSAY, K.  (red.)

La Laguna

Stafeto

 

1957

395

BAUDELAIRE,  C.

Spleno de Parizo, La

LOBUT, P.

København

32 paĝoj

 

1967

125

BAUDOUIN, Charles

Arto de Memdisciplino: Psikagogio, La

 

Berlin

Rudolf Mosse

 

1926

91

BAUM, V.

Amo kaj morto en Balio

MOOIJ, P.H.

Rotterdam

UEA

 

1986

420

BAUPIERRE

Specimene

 

La Laguna

Stafeto

 

1962

128

BAUR, A.

Das Problem der internationalen Sprache

 

Munchen

La Ponto

 

 

19

BAUR, A.

Fenomeno Svislando, La

 

Berne

Svisa Esperanto-Societo

 

1979

144

BAUR, A.  (red.)

Svisa antologio

 

Budapest

 

 

1939

 

BEAUCAIRE, L.

Kruko kaj Baniko el Bervalo

 

Kopenhago

Heroldo de Bervalo

2a

1974

143

BEAUCAIRE, L.

Fabeloj de la verda pigo,

 

Antverpeno-La Laguna

Stafeto

 

1981

110

BEAUMARCHAIS

Barbiro de Sevilla, La

MEYER, S.

Paris

Librairie de l'Esperanto

 

1909

63

BECEROO DE BENGOA, R.

Ĵusnaskito, La

BERENGUER, J. F.

Purmerend

J. Muusses

 

1937

31

BECKER-MEISBERGER, M.

Internacie kuiri

 

Antwerpen

FEL.

 

1989

189

BECKMANN, K.

Historio de Esperanto:

 

Vieno

Aŭstria Esperanto-Instituto

2a

1988

16

BEEKMAN, V.

Lumo de Orienta Eŭropo

DRESEN, H.  (k.a.)

Tallinn

Eesti Raamat

 

1978

47

BEEKMAN, V.

Noktaj Aviadistoj

OJALO, J.

Tallinn

Eesti Raamat

 

1989

162

BEETHAM, D.  (k.a.)

Kio estas demokratio? 80 demandoj kaj respondoj

 

Rotterdam

UEA

 

2000

143

BEHRMANN, H.

Esperanto en lingvolaboratorio

 

Löhne

Esperanto-eldonejo

 

1973

 

BEHRMANN, H.

Esperanto-programita  +  diskoj

 

 

 

 

 

 

BEHRMANN, H.

Esperanto-programita  +  bendo

 

 

 

 

 

 

BEHRMANN, H.

Esperanto programita

 

Århus

Esperanto-Centro Aarhus

 

1978

46

BEHRMANN, H.

Ek! Självinstruerande lärobok i Esperanto      

 

Stockholm

AB Grafiska

 

1974

191

BEJÜ, L.

Fajrolumo en la Fronto

SÜ,  S.J.

Ŝanhajo

Ŝanhaja Esperantista Ligo

 

1951

148

BEKN

Beknopt overzicht vd intern. taal Esperanto

 

 

Bond v. Arb.Esp.F.L.E.

 

 

19

BÉLA,  M.

Biologia Krestomatio

 

Debrecen

 

 

1992

312

BELETRA ALMANAKO

Beletra almanako nro.4

 

Nov Jorko

Mondial

 

2009

139

BELLAMY, E.

Rigardante malantaŭen (en la jaro 2000)

HAMAKER, C.M.

Amsterdam

Fratos E. & M. Cohen

 

 

182

BELLY, G.

Sinjoro Herkules

ARNTZ, H.   (k.a.)

Berlin

Möller & Borel

 

 

40

BENAVENTE, J.

Hispanaj Dramoj

 

Berlin

Möller & Borel

 

 

37

BENAVENTE, J.

Kreitaj profitoj, La

INGLADA, V.

Madrido

Hispana Esperanto Asocio

 

1932

96

BENCZIK, V.

Hungara Antologio

 

Hungario

Corvina Kiado

1a

1983

447

BENCZIK, V.

Baza Literatura Krestomatio

 

Budapest

Hungara Esperanto-Asocio

2a

1982

282

BENCZIK, V.

Baza Literatura Krestomatio

 

Budapest

Hungara Esperanto-Asocio

 

1979

250

BENCZIK, V.

Baza Literatura Krestomatio (3a eldono)

 

Budapest

Hungara Esperanto-Asocio

 

1986

282

BENCZIK, V.

Endre Ady 1877 - 1919

RADOS, P.  (k.a.)

Budapest

Instituto por Kulturaj Rilatoj- Hungara Esperanto-Asocio

 

 

39

BENCZIK, V.  (red.)

Libro de romanoj

 

Budapest

Hungara Esperanto-Asocio

 

1979

229

BENCZIK, V.  (red.)

Studoj pri la Esperanta literaturo

 

Tagasago-si

La Kritikanto

1a

1980

141

BENCZIK, V.  (red.)

Ŝercoj, Rakontoj

 

Budapest

Tankönyvkiadó

 

 

104

BENEDEK, E.

Hungaraj fabeloj

 

Budapest

Hungara Esperanto-Asocio

 

1983

70

BENEDIKTO XVa

Kristo kaj la ligo de la nacioj

ANONIMA

 

Paŭlus-eldonejo de la Blanka Kruco

 

1920

16

BENINK, G.H.

Esperanto

 

Haarlem

H. Stam Haarlem N.V.

3a

1966

160

BENINK, G.H.

Vertaalde oefeningen vh Esperanto Leerboek

 

Almelo

Hilarius' Boekhandel C. De Jong Jr.

 

 

82

BENINK, G.H.

Esperanto leerboek

 

Almelo

Hilarius Boekhandel

2a

 

184

BENNEMANN, P.

Internacia kantaro

BENNEMAN,  P.

Leipzig

Ferdinand Hirt & Sohn

 

1922

70

BENNEMANN, P.

Internacia kantaro

BENNEMAN,  P.

Leipzig

Ferdinand Hirt & Sohn

 

1930

154

BENNEMANN, P.

Miru Pensu Ridu!

 

 

Heroldo de Esperanto

 

1950

240

BENNEMANN, P.

Tra la mondo - Ia parto

 

Leipzig

Ferdinand Hirt & Sohn

4a

1921

96

BENNETT, A.

Ok noveloj

WACKRILL,  A. E.

Londono

Brita Esperantista Asocio

 

1919

124

BENSON

Practical Esperanto

 

Newark

Benson School of Esperanto, Inc

 

1932

159

BENSON

Universala Esperantistigilo de Dro Benson 2a - 10a leciono

 

Newark

Benson School of Esperanto, Inc

 

1928

9x30

BENSON

Universala E-o Metodo

 

Newark

Benson School of Esperanto, Inc

 

1932

559

BERARU, M.

Spite la vivon!

 

Bucuresti

Eldonejo Bibliofila

 

1928

107

BERGER, J. F.

Niko kaj Nina

 

Limburg/Lahn

Limburger Vereinsdruckerei GmbH

2a

 

70

BERGIERS, L.

Ili

 

Leipzig

Sennacieca Asocio Tutmonda Eld. Koop.

 

1930

86

BERGMAN, S.

Tra sovaĝa Kamĉatko

GERDMAN, B.

Stockholm

Förlagsföreningen Esperanto U.P.A.

 

1932

276

BERGROVA. Z.

Vortoj de la nokto

MRAZ, J.

Praha

Bergrovi

 

2002

76

BERGSTEIN, F.

Venis vespero

WANDEL, A.

 

Hakibbutz Hamaeŭĉad

 

1987

16

BERKA,  A.

Interesa Legaĵo - Internacia legolibro

 

Valasxke Meziricxi

 

 

1967

124

BERNADOTTE,  F.

La fino

ENĜHOLM, S.

Stockholm

Förlagsföreningen Esperanto

 

1945

77

BERNARD, T.

Angla lingvo sen Profesoro

MOĈ, G.

Paris

Hachette

 

1907

44

BERTHELOT, P.  (k.a)

Komercaj Leteroj

 

Paris

Hachette

3a

1908

47

BERTIN, C.

Scienca Bukedo el Francio  1

 

Cesson-Sevigne

CFAES

 

1989

72

BERTIN, C.

Scienca Bukedo el Francio  2

 

Cesson-Sevigne

CFAES

 

1989

56

BERTRANA, P.

Barbaraj prozajoj

GRAU casas, J.

Leipzig

Hirt und Sohn

 

1926

59

BERVELING, G.

Kiu ĉi mi?

 

Rijswijk

VoKo

 

2013

204

BERVELING, G.

Konciza historio de Kristianismo

 

 

KAVA-PECH

 

2014

88

BERVELING, G.  (red. )

Nederlanda antologio

 

Hago

Cartago

 

1987

118

BERVELING, G.  (red.)

Antologio Latina - Volumo 1

BERVELING, G.

Chapecó-SC

Fonto

 

1998

271

BERVELING, G.  (red.)

Antologio Latina - Volumo 2

BERVELING, G.

Chapecó-SC

Fonto

 

1998

305

BERVELING, G.

Antologio Latina-Volumo 3

BERVELING, G.

Chapecó-SC

Fonto

 

2009

217

BERVELING, G.

Antologio Latina-Volumo 4

BERVELING, G.

Chapecó-SC

Fonto

 

2012

331

BERVELING, G.

Antologio Latina-Volumo 5

BERVELING, G.

Chapecó-SC

Fonto

 

2014

347

BERVELING, G.,

Beatrijs, Voĉoj Kristanaj 10

 

Vlaardingen

VoKo

 

1986

23

BERVELING, G.,

Enkele kanttekeningen

 

Den Haag

IEI

 

1994

25

BERVELING, G.,

Evangelio Kopta laŭ Tomaso

 

Ravenna

I.A.B.O.

 

1981

19

BERVELING, G.,

Kanto pri minotaŭro

 

Antwerpen

Flandra Esperanto-Ligo

 

1993

135

BERVELING, G.,

Jam Temp' esta!

 

Vlaardingen

VoKo

 

1986

32

BERVELING, G.,

Tri 'stas tro

 

Chapecó-SC

Fonto

2a

1988

59

BERVELING, G.,

Vi kion legus tie ĉi?

 

Vlaardingen

VoKo

 

1985

27

BERVELING, G.

Fadenoj de l,amo

 

Chapeco

Fonto

 

1998

104

BESSIÈRES, A.

Parvuli

RAMO

Paris

Espero Katolika

 

1924

32

BETTS, F.F.

Johano kaj Silvio

 

London

British Esperanto Association

 

1943

46

BEZBORODOV, S.

Pro kio Johann Liebhardt estis premiita je ordeno de Lenin

ROBIĈEK, F.

Leipzig

Ekrelo

 

1932

32

BEZIMENSKIJ, A.

Socialismo

 

Leipzig

Ekrelo

 

1931

40

BEZRUĈ, P.

Ruĝa floro

HROMADA, R.

Opava

Patmátník Petra Bezruce

 

1965

10

BEZRUĈ, P.

Sileziaj Kantoj

PUMPR, T.  (k.a.)

Opava

Distrikta Popola Biblioteka

 

1970

121

BEZRUĈ, P.

Sileziaj Poemoj

ADAMÍK, V.

Michálkovice

Vlad. Adamík

 

1927

23

BHAG

Bhagavad-Gita, tio estas, sublima kanto pri la senmorteco

VALDOMIRO LORENZ, F.

Rio, RJ

Federação Espírita Brasileira

 

1941

95

BIANCHINI, J.

Cursus Completus Esperanti

 

S.Vito al Tagliamento

A. Paolet

 

1934

168

BIANCHINI, J.

Malgranda Katolika Katekismo

 

S.Vito al Tagliamento

A. Paolet

 

1937

47

BIBLIO

Malnova k. nova Testamentoj

ZAMENHOF

Londono

Biblia societo

 

1931

225

BIBL

Biblia Revuo 5

 

Ravenna

Ekumena Biblio Fondaĵo

 

1966

 

BIBL

Biblia Revuo 2

 

Ravenna

Ekumena Biblio Fondaĵo

 

1974

 

BIBL

Biblia Revuo 2

 

Ravenna

Ekumena Biblio Fondaĵo

 

1976

 

BIBL

Biblia Revuo 1

 

Ravenna

Ekumena Biblio Fondaĵo

 

1982

 

BIBL

Biblia Revuo 2

 

Ravenna

Ekumena Biblio Fondaĵo

 

1982

 

BIBL

Bibliografio de Medicina Literaturo Esperanta en Japanujo

 

 

43a kongreso

 

1956

46

BIBL

Bibliografio de Scienca  Literaturo Esperanta en Japanujo

 

 

43a kongreso

 

1956

30

BICK, E.

Kvinpinta kantaro - Karlskoga ' 91

 

Wiby

memeldono

 

1991

 

BIELINSKI, J. P.

Esperanto dla Kazdego 1

 

Bydgoszcz

PEA

 

1986

26

BIELINSKI, J. P.

Esperanto dla Kazdego 2

 

Bydgoszcz

PEA

 

1986

26

BIELINSKI, J. P.

Esperanto por feriadoj

 

Bydgoszcz

Inter-Kulturo

 

1980

20

BIELINSKI, J. P.

Gramatika ekzercaro de Esperanto

 

Bydgoszcz

Pola Esperanto-Asocio

2a

1990

35

BIELINSKI, J. P.

Legu  aktivulo

 

Torun

Esperanto Societo Flamo

 

2004

17

BIELINSKI, J. P.

Okdek jaroj de UEA

 

Bydgoszcz

Buroo de Esperanto-Turismo "Esperantotur"

 

1988

23

BIGOR, G

Ili pereis por la libero

 

Sofio

Bulgara esperantista kooperativo

 

1947

31

BILD

Bildotabuloj por la Instruado de Esperanto

ANONIMA

Leipzig

Ferdinand Hirt & Sohn

 

1919

104

BILZ, A.

Oraj reguloj por la vivado

 

Leipzig

F.E. Bilz

 

1907

93

BIRO, L.  (k.a.)

Fraŭlino Ida  (k.a)         ?

REREIPS

Warszawa

N. Szapiro

 

 

26

BIZE

Biz Esperanto Öĝreniyoruz

 

Bünde

Bernt Meyer

 

1985

35

BJØRNSON, B.

Gaja knabo

SANDBERG, L.  (k.a.)

Oslo

Norbega Esperantista Ligo

 

1934

89

BJØRNSON, B.

Synnove solbakken

WEIDE, E. & A.

Aarhus

E. Kaj A. Weide

 

1939

96

BLAN

Blanka sablo

 

Hanojo

Fremdlingva Eldonejo

 

1981

55

BLANKE, D.  (k.a.)

Sociopolitikaj aspektoj de la Esperanto-movado

 

Budapest

Hungara Esperanto-Asocio

 

1978

227

BLANKE, D.  (red.)

Por aktiva lingvopolitiko

 

Rotterdam

UEA

 

1999

71

BLANKE, D./LINS, U.

La arto labori kune

 

Rotterdam

UEA

 

2010

901

BLANKO-HOEVERS, A.

Eerste onderwijs in Esperanto, Het

 

Utrecht

Kemink & Zoon

 

1908

62

BLANKO-HOEVERS, A.

Woordenlijst met regels bij Het eerste onderwijs in Esperanto

 

Utrecht

Kemink & Zoon

 

1909

29

BLASCO IBAÑEZ, V.

Sango kaj Sablo

SALAS CONAL, R. de

Zaragoza

E. Berdejo Casañal

 

1935

231

BLEIER, V.  (k.a.)

Arĝenta duopo

 

Budapest

Literatura Mondo

 

1937

201

BLEIER, V.  (k.a.)

Ora Libro 1887 - 1937

 

 

LKK de 29a UK

 

1937

221

BLICHER, S. S.

Pastro en Vejlbye, La

PETERSEN, A. H.

Odense

Eget Forlag

 

1945

47

BLICHER, S. S.

Taglibro de Vilaĝ-pedelo

BULTHUIS, L.K.

Godesberg

Butin & Jung

 

1922

43

BLOK, A.

Esperanto in twintig lessen, Het

 

Rotterdan

W. Zwagers

16a

1935

112

BLOK, A.

Sleutel op het Esperanto

 

Rotterdam

W. Zwagers

9a

1936

42

BOATMAN, D. P.

Jes, Panjo

 

Köln

Heroldo de Esperanto

 

 

32

BOATMAN, D. P.

Nekonata konato, La

 

Köln

Heroldo de Esperanto

1a

1932

119

BOATMAN, D. P.

Nekonata konato, La

 

Kopenhago

TK

2a

1977

122

BÖDVARSSON, Á.

Islanda lingvo

 

Reykjavík

UK & Islanda Esperanto-Asocio

 

1977

18

BOECIO

Konsolo de la Filozofio

GOODHEIR, A.

Glasgow

Eldonejo Kardo

 

1984

146

BOEKE, A.J.P.  (k.a.)

Pro en Contra

 

Baarn

Hollandia drukkerij

 

1910

31

BOGDANOV, A.

Ruĝa Stelo

NEKRASOV, N.   (red.)

Leipzig

Sennacieca Asocio Tutmonda

 

1929

166

BØGH- HØGSTED, A.

Misteroj de l' vivo

GRAVERSEN, C.

Aabyhøj

Dansk Esperanto Forlag

 

1950

98

BØGH- HØGSTED, A.

Pli ol Fantazio

GRAVERSEN, C.

Aabyhøj

Dansk Esperanto Forlag

 

1946

70

BOIRAC

Perdita kaj retrovita

 

Paris

Presa Esperantista Societa

 

 

23

BOJAĜIEVA, L.  (k.a.)

Floranta Branĉeto

 

Sofia

LKK

 

1980

66