Nederlands

ESPERANTO..

..is een taal die gemaakt is om internationale contacten te vergemakkelijken.  Een taal waarin je je vrij kunt uitdrukken. Een taal met woorden die je zonder veel moeite kunt uitspreken omdat het een fonetische taal is. Woorden die je  herkent uit andere talen. Woorden die je kunt afleiden van andere woorden waardoor je minder aparte woordjes hoeft te leren.

Een taal die voortkomt uit de idee dat alle talen en culturen gelijkwaardig zijn en dat culturele diversiteit in de wereld belangrijk  is voor een duurzame ontwikkeling. Een taal die iedereen kan leren en die geen voorrechten toekent aan wie dan ook.

Een taal waarmee je contacten kunt leggen met gewone en ongewone mensen elders in de wereld. Je kunt ermee op reis gaan of naar internationale bijeenkomsten in vele landen van de wereld. Op die bijeenkomsten kun je genieten van toneel, film, muziek, dans en zang naast voordrachten en excursies die de lokale cultuur belichten. Je kunt literatuur in Esperanto vinden die vertaald is uit minder bekende talen, zoals de IJslandse sagen, maar ook verhalen van de Chinese schrijver Lusin of stripboeken. En wat denk je van auteurs die oorspronkelijk in het Esperanto schrijven?

Esperanto is echt een taal voor culturele uitwisseling.

Benieuwd waar je meer informatie kunt krijgen over Esperanto?

http://www.esperanto-nederland.nl/ned/index.php

http://www.esperanto.be/fel/index.php

 

Je kunt Esperanto leren met een leerboek, met een schriftelijke of mondelinge cursus, d.m.v. internetcursussen en ook met een app (voor de mobiele telefoon)

Informatie daarover (behalve bij bovengenoemde adressen) bij :

www.lernu.net

 

OVER IEI

Het Internationaal Esperanto Instituut heeft tot doel:

  • het bevorderen van het onderwijs in Esperanto o.a. via de directe methode van Andreo Cseh. Hij heeft samen met Julia Isbrücker het instituut in 1930 opgericht en is bekend om zijn speciale directe methode van Esperanto-onderwijs. Ook op andere manieren wil IEI het onderwijs in Esperanto bevorderen;
  • het informeren over Esperanto en de Esperanto-cultuur, onder meer  door studiedagen te wijden aan de Esperanto-literatuur. IEI zelf beschikt over een aanzienlijke Esperanto-bibliotheek en geeft ook boeken in Esperanto uit;
  • het organiseren van bijeenkomsten en cursussen om het gebruik van Esperanto te stimuleren door mensen die de taal leren;
  • het bevorderen van het gebruik van nieuwe technologie en computerlinguïstiek in relatie tot Esperanto.

IEI is een Stichting zonder winstoogmerk en is gevestigd in de Riouwstraat 172,  Den Haag, Nederland.

www.iei.fontoj.net

tel. +31 (0)70 3556677

iesperanto@versatel.nl