Internationaal Esperanto-Instituut

IEI

Internacia Esperanto-Instituto

 

heeft tot doel:

  • het bevorderen van het onderwijs in Esperanto o.a. via de directe methode van Andreo Cseh. Hij heeft samen met Julia Isbrücker het instituut in 1930 opgericht en is bekend om zijn speciale directe methode van Esperanto-onderwijs. Ook op andere manieren wil IEI het onderwijs in Esperanto bevorderen;
  • het informeren over Esperanto en de Esperanto-cultuur, onder meer door studiedagen te wijden aan de Esperanto-literatuur. IEI zelf beschikt over een aanzienlijke Esperanto-bibliotheek en geeft ook boeken in Esperanto uit;
  • het organiseren van bijeenkomsten en cursussen om het gebruik van Esperanto te stimuleren door mensen die de taal leren;
  • het bevorderen van het gebruik van nieuwe technologie en computerlinguïstiek in relatie tot Esperanto.

IEI is een Stichting zonder winstoogmerk en is gevestigd in de Riouwstraat 172,  Den Haag, Nederland.

www.iei.fontoj.net

tel. +31 (0)70 3556677

iesperanto@versatel.nl

 

Lees hier het interessante blog over de geschiedenis en het heden van het Internationaal Esperanto-Instituut!