Historiaj eventoj 2014-19

17/04/2019 Christoph Klawe eksiĝis kiel estrarano de la IEI

02/02/2019 Ward de Kock elektita nova estrarano

15/12/2018 Zamenhof-Festo en la Cseh-Domo

Kunvenis 21 gesamideanoj por partopreni la aranĝon. Komence Marc van Elburg, artisto de la kooperativo „Motel Spatie“ en Arnhemo, prezentis la rezultojn de siaj esploroj pri la historio kaj fato de la fama, iama arnhema Esperanto-domo, ejo de grava agado de Andreo Cseh. Post agrabla kuna tagmezpaŭzo en itala restoracio Jordan Girardin, doktoro pri historio, prezentis sian aktualan esplorprojekton „Esperplena lingvo en amika ejo“ pri la demografio de la partoprenintoj de la unuaj UK-oj. D-ro Girardin nuntempe laboras kiel stipendiulo de la Germana Akademia Interŝanĝo Servo en la Leibniz-instituto pri eŭropa historio en Majenco, Germanio. Li nur la duan fojon partoprenis Esperanto-renkontiĝon kaj tamen prelegis esperante. Interesa tago finiĝis per instiga literatura kvizo kaj kuna kantado de amuzaj kantoj, ĉiuj akompanitaj de la belsona harpludo de IEI-estraranino Saskia Veen. Tre ĝojiga fakto estis la ĉeesto de multaj junaj Esperantistoj, kiuj senprobleme miksiĝis kun la anoj de la pli aĝa generacio. Sume estis sukcesa kaj inspira evento, kiu pasis en bonega etoso.

 

01/10/2018 Renovigita retejo lanĉita

30/07/2018 Forpaso de Piet Buijnsters (12.11.1941 – 30.07.2018)

Kun granda tristeco ni devis anonci, ke nia amiko Piet Buijnsters forpasis la 30-an de julio 2018. Li estis estrarano de IEI depost 2008. Komence de sia profesia vivo Piet laboris ĉe Philips kiel komputilprogramisto kaj sistemanalizisto. Li poste studis entreprenan psiĥologion kaj estis docento kaj konsilanto pri entreprena gvidado por estraj profesioj en hospitaloj. Li ankaŭ faris diversajn komputil-programojn por instruado kaj por sanzorgaj profesioj. Esperantisto li estis depost 1956. Dum multaj jaroj li estis estrarano de la E-klubo de Eindhoven kaj poste prezidanto de la E-klubo de Nimego (Nijmegen). Li kelkfoje partoprenis Universalajn Kongresojn, i.a. Helsinki, Antverpeno, Roterdamo, Lillo kaj ankaŭ diversajn regionajn kunvenojn. Li okupiĝis intense kaj tre sukcese pri tradukado. Ĉe FEL estis eldonita lia traduko de La morto en Venecio de Thomas Mann kaj ĉe IEI eldoniĝis Urug de Hella S. Haasse kaj Zinko de David Van Reybrouck. Liaj interesoj speciale estis komputilaj sistemoj rilate al Esperanto. Li i.a. programis poŝtelefo-apojn por lerni Esperanton. Lastatempe li ankaŭ transprenis la redaktorecon de la nederlanda Esperanto-gazeto Fenikso.
Per ĉiuj tiuj aktivaĵoj Piet kun sia persona, ege simpatia maniero akorde kun la idealoj de la Esperanto-Movado efike kaj grave kontribuis al la mutuala kompreno inter homoj kaj tiel al paco.
Ni neniam forgesos lin.

25/05/2018  Prelego pri la iama Esperanto-Domo en Arnhem

07/04/2018  Konciza seminario pri la Cseh-instrumetodo

24/02/2018  Bert de Wit eksiĝis kiel estrarano de IEI

28/01/2018  Librokafejo: Viktimoj de J.Baghy

22/12/2017  Eldono de Zinko de David Van Reybrouck (traduko Piet Buijnsters)

15/11/2017  Zamenhof-memorkunveno en pola ambasadejo

26/11/2017  Librokafejo: La vila mano de H.Bulthuis

28/10/2017  Festa Zamenhof-memortago en Lunteren

22/10/2017  Librokafejo: Vitralo de J.Francis

13/10/2017  Studsemajnfino en Bornerbroek

29/09/2017  DRONGO-lingvofestivalo

24/09/2017  Librokafejo: Okuloj de Marjorie Boulton

30/08/2017  Lernolibroj por nepagipovaj landoj

28/07/2017  Eldono de Kie miozotas memor‘ de Ed Borsboom

20/07/2017  Malfermo de Esperanto-sekcio en biblioteko de Słupsk, Pollando

17/07/2017  Eldono de Baza Esperantokurso de Mateo Firmino

12/07/2017  Intervjuo pri IEI kaj Esperanto por retejo de kvartalo en Hago

25/06/2017  Librokafejo: Ombro sur interna pejzaĝo de Štimec

28/05/2017  Librokafejo: Urug de Hella Haasse (traduko Piet Buijnsters)

23/04/2017  Librokafejo: Bakŝis de L.Newell

01/04/2017  Prelegoj pri Parolskribaj sistemoj por Esperanto kaj pri la novelo Zinko

26/03/2017  Librokafejo: Kredu min sinjorino de Cezaro Rosetti

10/12/2016  Zamenhof-festo kaj honorigo en la Cseh-domo

22/10/2016  Enkonduka prelego pri la Esperantoliteraturo

30/09/2016  Prelegoj dum DRONGO-lingvofestivalo

01/09/2016  Ed Borsboom eksiĝis kiel prezidanto de IEI

04/06/2016  UEA/KER-ekzamenoj ĉe IEI

11/05/2016  Prelego pri “Kiel ni povas ekscii ion pri la estonteco de nia vivmedio”.

29/04/2016  Apo por lerni Esperanton per Android-poŝtelefono

23/04/2016  Dua konversacia renkonto por Duolingolernantoj

03/04/2016  Unua konversacia renkonto por Duolingolernantoj

19/03/2016  Novaj estraranoj ĉe IEI

12/12/2015  Zamenhof-festo en la Cseh-domo

25/07/2015  IEI partoprenis en UK de Lillo

30/05/2015  UEA/KER-ekzamenoj ĉe IEI

14/03/2015  Literaturtago

13/12/2014  Zamenhof-festo en la Cseh-domo

15/11/2014  Prelegoj dum KAEST

12/10/2014  Kunveno kun pola asocio

11/10/2014  Literaturkunveno

11/10/2014  Instrua kunveno pri la tekstkontrolilo ESPSOF

12/09/2014  Els van Dijk Honora Kunlaboranto de IEI

01/08/2014  Christoph Klawe prezidanto de UMEA

17/05/2014  UEA/KER-ekzamenoj ĉe IEI

14/03/2014  Cseh-seminario

21/01/2014  Nova statuto

Historiaj eventoj 2007-2013