فارسی

اسپرانتو…

…زبانی است که بمنظور تسهیل ارتباطات بین المللی ساخته شد. زبانی که با آن میتوان آزادانه افکار خود را بیان داشت. زبانی که تلفظ در آن آسان است چون زبانی آوایی است. کلمات آشنا از زبانهای دیگر در آن فراوان است.

با استفاده از سیستم واژه سازی مهندسی آن میتوانید خود واژه بسازید. آنسان که به یادگیری لغات فراوان مختلف نیاز نباشد.

زبانی بنا شده بر این عقیده که همه زبانها و فرهنگها به یکسان ارزشمندند و تفاوتهای فرهنگی در جهان برای توسعه پایدار مهم هستند. زبانی که همه میتوانند آن را بیاموزند و در آن برای هیچکس امتیازی خاص در نظر گرفته نشده است.

زبانی که میتوانید با آن با انسانهای معمولی و غیرمعمولی در همه جای جهان ارتباط برقرار کنید. میتوانید با آن سفر کنید یا به گردهمآیی های بین المللی در بسیاری از ممالک جهان بروید.

در این گردهمآیی ها میتوانید نمایش و فیلم ببینید، موسیقی گوش کنید، برقصید و بخوانید. همچنین در سخنرانیها یا گردشهای جمعی شرکت کنید و با فرهنگ محل نیز آشنا شوید.

در اسپرانتو ادبیات ترجمه شده از زبانهای دیگر، مثلا زبانهای کمتر معروف، مثل سرگذشتنامه های ایسلندی، داستانهای مؤلف چینی، لوسین، یا داستانهای مصور. و نظرتان راجع به مؤلفانی که به اسپرانتو تآلیف میکنند چیست؟

اسپرانتو واقعآ زبان تبادل فرهنگی است!

آیا راجع به اسپرانتو کنجکاو شدید؟ فقط کافی است در اینترنت جستجو کنید تا مراکز آموزشی و انجمنهای اسپرانتوی کشور خود را بیابید.

چگونه اسپرانتو بیاموزیم؟

اسپرانتو را میتوان با کتابهای خودآموز، در کلاسهای زبان آموزی، در اینترنت و با نرم افزارهای مناسب تلفنهای هوشمند آموخت. برای مثال:

www.lernu.net

www.duolingo.com

همچنین میتوانید به انجمن اسپرانتوی کشورتان مراجعه نمایید.

:IEIاهداف مؤسسه بین المللی اسپرانتو

– پیشبرد آموزش اسپرانتو، خصوصآ با روش مستقیم آندره چه.  با کمک یولیا ایسبروکر، وی این مؤسسه را در سال 1930 بنیاد نهاد و بخاطر روش ویژه خود در آموزش اسپرانتو معروف شد.

 همچنین روشهای دیگر را نیز برای آموزش اسپرانتو بکار میبرد.IEI

– اطلاع رسانی درباره زبان و فرهنگ اسپرانتو. مؤسسه کتابخانه معتنابهی از کتب اسپرانتو در اختیار دارد و خود نیز کتب اسپرانتو منتشر میکند.

– برگزاری گردهمآییها و دوره های آموزشی برای تشویق استفاده از اسپرانتو.

– تشویق استفاده از نرم افزارها و امکانات مدرن زبانشناسی و کامپیوتر.

 مؤسسه ای غیرانتفاعی است و مقر آن در شهر لاهه هلند است.  آدرس: IEI-

www.iei.fontoj.net

tel. +31 (0)70 3556677

iesperanto@versatel.nl