Estraro

Honora Prezidanto s-ro E. Borsboom

 

Prezidanto vakas

Kasisto vakas

Sekretario s-ino J.W. van Holstein

Membro s-rino S. Veen

Membro s-ro W. de Kock

 

jolanta.jpg

Jolanta van Holstein studis hortikulturon en Poznań (Pollando). Ŝi esperantistiĝis en 1981. Dum la jubilea Universala Kongreso en 1987 en Varsovio ŝi estis volontulino.Ekde 1988 ĝis 1990, kiam ŝi translokiĝis al Nederlando, ŝi estis prezidantino de la Esperantoklubo en ŝia naskiĝurbo Słupsk. En Nederlando ŝi loĝas en la vilaĝo Naaldwijk, kiu troviĝas en la hortikultura regiono Westland.
En 2011 ŝi establis sian propran traduk-entreprenon “Multi Modis Taalservice”, kiu ofertas tradukservojn el la nederlanda lingvo en la polan, kaj ankaŭ lingvan subtenon kaj konsultservon por nederlandaj entreprenistoj.Ŝi kunlaboras siaprofesie kun hortikulturistoj kaj grandaj eksport-entreprenoj situitaj ĉe la flor-aŭkcio “Flora Holland” en Naaldwijk.

 

pasfotoEd.jpg

Ed Borsboom studis germanistikon kaj instruis tiun lingvon en la Altlernejo de Utrecht. Li lernis Esperanton en 1951, helpis dum siaj liberaj horoj en la Internacia Esperanto-Instituto ĉe Andreo Cseh, aktivis en TEJO kaj fariĝis ŝtata tradukisto por Esperanto. En 1976 aperis lia biografio Vivo de Lanti . Dum la 80-aj jaroj li ĉiusomere donis kursojn pri literaturo en Chaux-de-Fonds, Svisio kaj ekde la 90-aj jaroj en Bouresse, Francio. En 1984 li editoris 66 kolumnojn de Cseh Vortoj de Andreo Cseh. En 2003 li verkis Vivo de Andreo Cseh. Post multaj jaroj en la redakta stabo de Literatura Foiro kaj La Gazeto li depost 1995 ĝis inkl. 2016 prezidis la estraron de Internacia Esperanto-Instituto.

 

Saskia Veen estas esperantisto de la tria generacio sed ne estas denaska parolanto, ĉar ŝiaj gepatroj volis ke ŝi unuavice lernu la komplikaĵojn de la Nederlanda lingvo. Ŝi studis harpon en la konservatorioj de Amsterdam, Utrecht kaj Maastricht. Poste ŝi instruis keltan harpon en diversaj muzikakademioj en Nederlando kaj Belgio kaj samtempe koncertis en orkestroj, kun korusoj kaj en ĉambromuzikaj ensembloj. Dum pluraj jaroj ŝi prezidis la Junulfakon de Sennacieca Asocio Tutmonda kaj kunorganizis internaciajn junularajn renkontiĝojn.

 


Ward de Kock
studis kaj studas respektive socian kaj politikan historion en la Universitato de Leiden (Nederlando). Dum lia studado, li pristudis idealistojn kaj iliajn revojn pri la mondestonto. En 2017 li verkis bakalaŭran tezon pri laborista esperantismo en Nederlando kaj pri la unua prezidanto de la Nederlanda Federacio de Laboristaj Esperantistoj, Wijtze Nutters. Ekde tiu tezo, li paroladis pri la temo foje, interalie ĉe la Amsterdama Rondo, Esperanto Nederland kaj la malferma tago de Universala Esperanto-Asocio.