Esperanto

ESPERANTO..

..estas lingvo farita por plifaciligi internaciajn kontaktojn. Lingvo per kiu vi povas esprimi vin libere. Lingvo kiun vi povas prononci sen multe da peno ĉar temas pri fonetika lingvo. Vortojn vi povas rekoni el aliaj lingvoj. Vi povas mem fari vortojn per inĝenia sistemo de vortfarado. Tiel ke ne necesas lerni tiom da diversaj vortoj.

Lingvo kiu baziĝas sur la ideo ke ĉiuj lingvoj kaj kulturoj estas egalvaloraj kaj ke kultura diverseco en la mondo estas grava por daŭrigebla disvolvo. Lingvo kiun ĉiu povas lerni kaj kiu ne privilegias iun ajn.

Lingvo per kiu vi povas kontakti ordinarajn kaj ne-ordinarajn homojn aliloke en la mondo. Vi povas vojaĝi uzante ĝin aŭ iri al internaciaj kunvenoj en multaj landoj de la mondo. Dum tiuj kunvenoj vi povas ĝui teatraĵojn, filmojn, muzikon, dancadon kaj kantadon. Sed ankaŭ prelegojn kaj ekskursojn por ekkoni la lokan kulturon. Vi povas trovi literaturon en Esperanto kiu estas tradukita el malpli konataj lingvoj, kiel la Islandaj sagaoj, sed ankaŭ la rakontojn de la ĉina verkisto Lusin aŭ bildrakontojn. Kaj kion vi pensas pri aŭtoroj kiuj verkas originale en Esperanto?

Esperanto estas vere lingvo por kultura interŝanĝo!

 

Ĉu scivola pri Esperanto? Ĉu vi deziras pli da informoj?

Universala Esperanto-Asocio (UEA)

Wikipedia

 

Kiel lerni Esperanton?

Oni povas lerni Esperanton per lernolibro, per skriba aŭ parola kursoj, per interreto, kaj ankaŭ per apo (per poŝtelefono).

Informoj:

Internacia Esperanto-Instituto

www.lernu.net

 

Pri IEI

Internacia Esperanto-Instituto (IEI) celas:

  • progresigi la instruadon de Esperanto i.a. per la rekta metodo de Andreo Cseh. Li kune kun Julia Isbrücker fondis la instituton en 1930 kaj estas famkonata pro sia speciala metodo de Esperanto-instruado.
  •  Ankaŭ alimaniere IEI volas progresigi kaj ebligi la instruadon de Esperanto.
  • informi pri Esperanto kaj la Esperanto-kulturo, inter alie organizante studotagojn pri Esperanto-literaturo. IEI mem disponas pri konsiderinda Esperanto-biblioteko kaj ankaŭ eldonas librojn en Esperanto;
  • organizi kunvenojn kaj kursojn por stimuli la uzadon de Esperanto fare de homoj kiuj lernas la lingvon;
  • stimuli la uzadon de nova teknologio kaj komputila lingvistiko rilate al Esperanto.

 

IEI estas fondaĵo sen profita celo kun sidejo en Riouwstraat 172,  Den Haag, Nederlando.

www.iei.fontoj.net

tel. +31 (0)70 3556677

iesperanto@versatel.nl