Doelstelling

Doelstelling IEI (conform statuten)

2.1. Het doel van de stichting is:

 1. de bevordering van het gebruik van de taal Esperanto als internationaal communicatiemiddel;
 2. de kennis van Esperanto bevorderen;
 3. het onderwijs van de taal Esperanto bevorderen.

2.2. De stichting tracht dit doel te bereiken door de volgende activiteiten te verrichten, te doen verrichten of de verrichting daarvan te ondersteunen:

 1. het opleiden en bijscholen van docenten voor het geven van Esperanto-onderwijs;
 2. het geven van Esperanto-cursussen en het organiseren van conversatie­bijeenkomsten;
 3. het ontwikkelen en uitgeven van Esperanto-onderwijsmateriaal, zowel schriftelijk als digitaal;
 4. het beschikbaar stellen van Esperanto-onderwijs- en voorlichtingsmateriaal
 5. het organiseren van bijeenkomsten over de geschiedenis en de cultuur van Esperanto;
 6. het verzamelen en beschikbaar stellen van boeken, tijdschriften en andere objecten in de taal Esperanto of met betrekking tot Esperanto
 7. het digitaliseren en als zodanig beschikbaar stellen van Esperanto-materiaal;
 8. het uitgeven van publicaties in de taal Esperanto of met betrekking tot Esperanto;
 9. het vervaardigen en beschikbaar stellen van computerprogramma’s voor het gebruik van Esperanto;
 10. het uitvoeren van onderzoek naar de taal Esperanto en het concrete gebruik daarvan;
 11. het onderhouden van contacten en het uitwisselen van informatie met personen en instanties

die betrokken zijn bij of zich bezig houden met voornoemde activiteiten;

 1. het verrichten van alle verdere handelingen, die met voornoemde activiteiten in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

2.3. De stichting beoogt niet het maken van winst.