Celo

Celo de IEI (laŭ la statuto)

2.1. La celo de la fondaĵo estas:

 1. progresigi la uzadon de la lingvo Esperanto kiel internacia komunikilo;
 2. progresigi la konon de Esperanto;
 3. progresigi la instruadon de la lingvo Esperanto.

2.2. La fondaĵo klopodas atingi ĉi tiun celon per plenumado, plenumigado aŭ subteni la plenumadon de la jenaj aktivaĵoj:

 1. kompetentigi instruistojn kaj aktualigi ilian kompetentecon por instrui Esperanton;
 2. doni Esperanto-kursojn kaj organizi konversaciajn kunvenojn;
 3. evoluigi kaj eldoni materialon por Esperanto-instruado kaj skribe kaj bite;
 4. disponigi materialon por Esperanto-instruado kaj -informado;
 5. organizi kunvenojn pri la historio kaj kulturo de Esperanto;
 6. kolekti kaj disponigi librojn, periodaĵojn kaj aliajn objektojn en la lingvo Esperanto aŭ koncerne Esperanton;
 7. bitigi kaj tiuforme disponigi Esperanto-materialon;
 8. eldoni publikaĵojn en la lingvo Esperanto aŭ koncerne Esperanton;
 9. produkti kaj disponigi komputilprogramojn por la uzado de Esperanto;
 10. esplori la lingvon Esperanto kaj ĝian konkretan uzadon;
 11. bonteni kontaktojn kaj interŝanĝi informojn kun personoj kaj instancoj engaĝitaj aŭ okupiĝantaj pri la supre menciitaj aktivaĵoj;
 12. plenumi ĉiujn ceterajn agojn, kiuj plej vastasence rilatas al la supre menciitaj aktivaĵoj aŭ estas utilaj por tio.

2.3. La fondaĵo ne celas krei profiton.