Català

L’ESPERANTO…

…és una llengua feta per a facilitar els contactes internacionals. Una llengua amb què et pots expressar lliurement. Una llengua que pots pronunciar sense gaire esforç perquè és una llengua fonètica. Pots reconèixer paraules d’altres llengües. Tu mateix pots fer paraules amb el seu enginyós sistema de construcció de paraules. D’aquesta manera no cal aprendre tantes paraules diferents.

Una llengua que es basa sobre la idea que totes les llengües i cultures tenen el mateix valor i que la diversitat cultural del món és important per al desenvolupament sostenible. Una llengua que tothom pot aprendre i que no privilegia ningú.

Una llengua amb què pots contactar gent ordinària i no tant ordinària de tot el món. Pots viatjar fent-la servir o anar a trobades internacionals a molts països. En aquestes trobades por gaudir de teatre, cinema música, dansa i cant. Però també conferències i excursions per a conèixer la cultura local. Pots trobar literatura en esperanto traduïda de llengües poc conegudes, com ara les sagues d’Islàndia, així com els contes de l’autor xinès Lusin, o bé còmics. I que et semblen els autors que escriuen directament en esperanto?

L’esperanto és realment una llengua per a l’intercanvi cultural!

 

Et pica la curiositat l’esperanto? Vols saber-ne més?

Associació Catalana d’Esperanto: www.esperanto.cat

 

Com aprendre esperanto?

Es pot aprendre l’esperanto amb llibres de text, cursos escrits o orals, per Internet, i també per aplicacions de telèfon mòbil.

Informació:

www.lernu.net

www.duolingo.com

O a l’Associació Catalana d’Esperanto

 

Sobre IEI (Internacia Esperanto-Instituto)

L’Institut Internacional d’Esperanto té aquests objectius:

  • Desenvolupar l’ensenyament de l’esperanto mitjançant, entre d’altres, el mètode directe d’Andreo Cseh, qui va fundar l’Institut el 1930 junt amb Julia Isbrücker i és conegut mundialment pel seu mètode especial d’ensenyament de l’esperanto; IEI vol possibilitar l’ensenyament d’esperanto també per altres mitjans.
  • Informar sobre l’esperanto i la seva cultura, entre d’altres organitzant jornades d’estudi sobre la literatura en esperanto. IEI disposa d’una remarcable biblioteca d’esperanto i també edita llibres en esperanto.
  • Organitzar trobades i cursos per a estimular l’ús de l’esperanto per part dels qui l’aprenen.
  • Estimular l’ús de noves tecnologies i lingüística computacional en relació a l’esperanto.

IEI és una fundació sense afany de lucre amb seu a Riouwstraat 172, La Haia, Països Baixos.

 

www.iei.fontoj.net

tel : +31 (0)703556677

iesperanto@versatel.nl