Bestuur

Voorzitter (vacant)

Penningmeester mw. M.J. van Velthoven

Secretaris mw. J.W. van Holstein

Lid mw. S. Veen

Lid dhr. L.E. de Kock

 

Mar-Janne van Velthoven is van oorsprong docent in de klassieke talen, maar is vanaf 2005 afdelingsleider op het Stedelijk Gymnasium Nijmegen. In augustus 2017 is het gymnasium begonnen twee tussenklassen aan te bieden, onder de noemer Intermezzo. Dit project streeft ernaar mogelijkheden te bieden voor leerlingen die intellectueel de basisschool uitgegroeid zijn, maar sociaal-emotioneel nog niet klaar zijn voor de middelbare school. Aangezien de leerlingen een eigen programma nodig hadden, is Mar-Janne Esperanto gaan leren en aan hen gaan onderwijzen. Haar oorspronkelijke motivatie hiervoor was de propedeutische waarde van het Esperanto, maar uiteindelijk is het interne idee een niet minder belangrijke drijfveer geworden.

 

Jolanta van Holstein studeerde tuinbouw in Poznań (Polen). Ze werd Esperantiste in 1981. Tijdens het jubileum-Universala Kongreso in 1987 te Warschau was ze vrijwiligster. Vanaf 1988 tot 1990, toen ze naar Nederland verhuisde, was ze voorzitter van de Esperantoclub in haar geboorteplaats Słupsk. In Nederland woont ze in het dorp Naaldwijk, in de tuinbouwregio Westland. In 2011 richtte zij haar eigen vertaalbedrijf op, genaamd “Multi Modis Taalservice”, dat vertaaldiensten aanbiedt van het Nederlands in het Pools, alsmede taalondersteuning en advisering aan Nederlandse ondernemingen. Ze werkt beroepshalve samen met tuinbouwers en grote exportondernemingen gelegen nabij de bloemenveiling “Flora Holland” in Naaldwijk.

 

Saskia Veen is Esperantist van de derde generatie, maar Esperanto is niet haar moedertaal, want haar ouders wilden dat ze op de eerste plaats de kneepjes van de Nederlandse taal zou leren. Ze studeerde harp bij de conservatoria van Amsterdam, Utrecht en Maastricht. Daarna onderwees ze Keltische harp aan diverse muziekacademies in Nederland en België en gaf tegelijkertjd concerten in orkesten, met koren en kamermuziekensembles. Gedurende vele jaren was ze voorzitter van de Jongerenafdeling van Sennacieca Asocio Tutmonda en organiseerde ze mede internationale bijeenkomsten voor jongeren.

 

Ward de Kock studeert sociale en politieke geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Tijdens zijn studie heeft hij zich gericht op idealisten en wereldverbeteraars en hun dromen voor de toekomst. In 2017 schreef hij een bachelorscriptie over het arbeidersesperantisme in Nederland door middel van zijn onderzoek naar de eerste voorzitter van de Nederlandse Federatie van Arbeiders-Esperantisten, Wijtze Nutters. Sindsdien heeft hij regelmatig over het onderwerp lezingen gehouden, waaronder voor de Esperanto-Wereldbond, voor Nederland Esperanto en voor Lân fan Taal.