Bestuur

Erevoorzitter dhr. E. Borsboom

 

Voorzitter (vacant)

Penningmeester (vacant)

Secretaris mw. J.W. van Holstein

Lid mw. S. Veen

Lid dhr. W. de Kock

 

Jolanta van Holstein studeerde tuinbouw in Poznań (Polen). Ze werd Esperantiste in 1981. Tijdens het jubileum-Universala Kongreso in 1987 te Warschau was ze vrijwiligster. Vanaf 1988 tot 1990, toen ze naar Nederland verhuisde, was ze voorzitter van de Esperantoclub in haar geboorteplaats Słupsk. In Nederland woont ze in het dorp Naaldwijk, in de tuinbouwregio Westland. In 2011 richtte zij haar eigen vertaalbedrijf op, genaamd “Multi Modis Taalservice”, dat vertaaldiensten aanbiedt van het Nederlands in het Pools, alsmede taalondersteuning en advisering aan Nederlandse ondernemingen. Ze werkt beroepshalve samen met tuinbouwers en grote exportondernemingen gelegen nabij de bloemenveiling “Flora Holland” in Naaldwijk.

 

pasfotoEd.jpg

Ed Borsboom studeerde germanistiek en onderwees deze taal aan de Hogeschool van Utrecht. Hij leerde Esperanto in 1951 en hielp in zijn vrije uren Andreo Cseh in het Internationaal Esperanto-Instituut, was actief in TEJO en werd Staatsvertaler voor Esperanto. In 1976 verscheen van zijn hand de biografie Vivo de Lanti. Gedurende de jaren tachtig gaf hij elke zomer literatuurcursussen in La Chaux-de-Fonds, Zwitserland en vanaf de 90-er jaren in Bouresse, Frankrijk. In 1984 gaf hij de 60 columns van Cseh uit met als titel Vortoj de Andreo Cseh. In 2003 schreef hij de biografie Vivo de Andreo Cseh. Na vele jaren in de redactiestaf van Literatura Foiro en La Gazeto was hij sinds 1995 t/m 2016 voorzitter van het Internationaal Esperanto-Instituut.

 

Saskia Veen is Esperantist van de derde generatie, maar Esperanto is niet haar moedertaal, want haar ouders wilden dat ze op de eerste plaats de kneepjes van de Nederlandse taal zou leren. Ze studeerde harp bij de conservatoria van Amsterdam, Utrecht en Maastricht. Daarna onderwees ze Keltische harp aan diverse muziekacademies in Nederland en België en gaf tegelijkertjd concerten in orkesten, met koren en kamermuziekensembles. Gedurende vele jaren was ze voorzitter van de Jongerenafdeling van Sennacieca Asocio Tutmonda en organiseerde ze mede internationale bijeenkomsten voor jongeren.

 

Ward de Kock studeert sociale en politieke geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Tijdens zijn studie heeft hij zich gericht op idealisten en wereldverbeteraars en hun dromen voor de toekomst. In 2017 schreef hij een bachelorscriptie over het arbeidersesperantisme in Nederland door middel van zijn onderzoek naar de eerste voorzitter van de Nederlandse Federatie van Arbeiders-Esperantisten, Wijtze Nutters. Sindsdien heeft hij regelmatig over het onderwerp lezingen gehouden, waaronder voor de Esperanto-Wereldbond, voor Nederland Esperanto en voor Lân fan Taal.