Aktivaĵoj

AGOPLANO 2019  laŭ la  Celoj  de IEI

 

Kompetentigi instruistojn kaj aktualigi ilian kompetentecon por instrui Esperanton

– organizi koncizan Cseh-metodan seminarion

– ekzameni kandidatojn por Cseh-metoda instruisto per nova sistemo

 

Doni Esperanto-kursojn kaj organizi konversaciajn kunvenojn

– konversaciajn kunvenojn i.a. por tiuj kiuj lernis Esperanton per Duolingo aŭ poŝtelefonaj apoj

– pripensi/prepari kurson aŭ prelegon por TV-asocioj (i.a. por pliaĝuloj)

– (fari ekskursetojn en Hago kaj Scheveningen) (vidindaĵoj, muzeoj)

 

Evoluigi kaj eldoni materialon por Esperanto-instruado kaj skribe kaj bite

– fari apon por lerni Esperanton (laŭ Stano Marĉek-metodo) per i-Phone kaj i-Pad

– propagandi kaj disdoni poŝtelefonan apon por lerni Esperanton

 

Disponigi materialon por Esperanto-instruado kaj -informado

– donaci lernolibrojn al nepagipovaj landoj

 

Organizi kunvenojn pri la historio kaj kulturo de Esperanto

– Zamenhoftago ĉe IEI

 

Kolekti kaj disponigi librojn, periodaĵojn kaj aliajn objektojn en la lingvo Esperanto aŭ koncerne Esperanton

– kolekti librojn, ktp. el heredaĵoj, donacoj, ktp.

– vendi novajn kaj brokantajn librojn

– ebligi ke oni povas konsulti la bibliotekon

 

Bitigi kaj tiuforme disponigi Esperanto-materialon

– materialojn (dokumentojn, aŭdio- kaj videobendojn, filmojn, ks.), sp. ankaŭ de Andreo Cseh

 

Eldoni publikaĵojn en la lingvo Esperanto aŭ koncerne Esperanton

 

Produkti kaj disponigi komputilprogramojn por la uzado de Esperanto

– apojn por plurfunkciaj poŝtelefonoj

– plibonigi komputilprogramojn por tekstkontrolo kaj parolskribo

 

Esplori la lingvon Esperanto kaj ĝian konkretan uzadon

– esplori konkordancojn en Interretaj Esperantotekstoj

(konkordancoj: la faktaj kombinoj de iuj vortoj kun aliaj vortoj aŭ fraz(er)oj)

 

Bonteni kontaktojn kaj interŝanĝi informojn kun personoj kaj instancoj engaĝitaj aŭ okupiĝantaj pri la supre menciitaj aktivaĵoj

– daŭre aktualigi la IEI-retejon www.iei.fontoj.net kaj la IEI-paĝojn de Facebook kaj Vikipedio

– kune kun EN kaj NEJ organizi kaj subteni la Eo-aranĝojn

– alimaniere bonteni kontaktojn kaj interŝanĝi inforrmojn kun tiuj personoj kaj instancoj

 

Plenumi ĉiujn ceterajn agojn, kiuj plej vastasence rilatas al la supre menciitaj aktivaĵoj aŭ estas utilaj por tio