Activiteiten

ACTIEPLAN 2019 volgens de Doelstellingen van IEI

 

Het opleiden en bijscholen van docenten voor het geven van Esperanto-onderwijs

– beknopt seminar over de Cseh-methode organiseren

– examineren van kandidaat-Cseh-docenten door middel van een nieuw systeem

 

Het geven van Esperanto-cursussen en het organiseren van conversatie­bijeenkomsten

 – conversatiebijeenkomsten o.a. voor hen die Esperanto hebben geleerd via Duolingo of mobiele telefoon-apps)

– een cursus of college bedenken/voorbereiden voor TV-omroepen (o.a. voor senioren)

– uitstapjes in Den Haag en Scheveningen) (bezienswaardigheden, musea

 

Het ontwikkelen en uitgeven van Esperanto-onderwijsmateriaal, zowel schriftelijk als digitaal

– een app maken om Esperanto te leren (volgens de Stano Marček-methode) met een i-Phone of i-Pad

– een app propageren en beschikbaar stellen om Esperanto te leren

 

Het beschikbaar stellen van Esperanto-onderwijs- en voorlichtingsmateriaal

– (leerboeken schenken aan landen die niet kunnen betalen)

 

Het organiseren van bijeenkomsten over de geschiedenis en de cultuur van Esperanto

– Zamenhofdag bij IEI

 

Het verzamelen en beschikbaar stellen van boeken, tijdschriften en andere objecten

in de taal Esperanto of met betrekking tot Esperanto

 – verzamelen van boeken, etc. uit erflatingen, giften, etc.

 – nieuwe en tweedehandsboeken verkopen

 – mogelijkheid bieden tot het raadplegen van de bibliotheekboeken en -tijdschriften

 

Het digitaliseren en als zodanig beschikbaar stellen van Esperanto-materiaal

– digitaliseren van materialen (documenten, audio- en videobanden, films, e.d.), met name van Andreo Cseh

 

Het uitgeven van publicaties in de taal Esperanto of met betrekking tot Esperanto

 

Het vervaardigen en beschikbaar stellen van computerprogramma’s voor het gebruik van Esperanto

– apps voor mobiele telefoons

– (computerprogramma’s voor tekstcontrole en spraakschrijven verder ontwikkelen)

 

Het uitvoeren van onderzoek naar de taal Esperanto en het concrete gebruik daarvan

– (concordanties in Esperantoteksten op Internet onderzoeken)

(concordanties: het vóórkomen van bepaalde woorden in samenhang met bepaalde andere woorden of zinsdelen)

 

Het onderhouden van contacten en het uitwisselen van informatie met die personen en instanties die betrokken zijn bij of zich bezig houden met voornoemde activiteiten

– doorlopend de IEI-website www.iei.fontoj.net en de IEI-pagina’s van Facebook en Wikipedia actualiseren

– samen met Esperanto Nederland en Nederlandse Esperanto Jongeren evenementen organiseren en ondersteunen

– anderszins onderhouden van contacten en het uitwisselen van informatie met die personen en instanties

 

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met voornoemde activiteiten in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.