Bonvenon

IEI

Internacia Esperanto-Instituto

celas:

  • progresigi la instruadon de Esperanto i.a. per la rekta metodo de Andreo Cseh. Li kune kun Julia Isbrücker fondis la instituton en 1930 kaj estas famkonata pro sia speciala metodo de Esperanto-instruado.
  • ankaŭ alimaniere progresigi kaj ebligi la instruadon de Esperanto:
  • informi pri Esperanto kaj la Esperanto-kulturo, inter alie organizante studotagojn pri Esperanto-literaturo. IEI mem disponas pri konsiderinda Esperanto-biblioteko kaj ankaŭ eldonas librojn en Esperanto;
  • organizi kunvenojn kaj kursojn por stimuli la uzadon de Esperanto fare de homoj kiuj lernas la lingvon;
  • stimuli la uzadon de nova teknologio kaj komputila lingvistiko rilate al Esperanto.

IEI estas fondaĵo sen profita celo kun sidejo en Riouwstraat 172, Den Haag, Nederlando.

www.iei.fontoj.net

tel. +31 (0)70 3556677

iesperanto@versatel.nl